Companies you’ll love to work for

Correlation Ventures
176
companies
3,255
Jobs

Product Promotion Specialist

Synthorx

Synthorx

Product
Istanbul, İstanbul, Turkey
Posted on Wednesday, January 24, 2024

İŞİN AMACI:

 • Belirlenen iş stratejisi ve şirket değerleri doğrultusunda bölge ve ürünler için belirlenen tanıtım, satış, karlılık ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek.

 • Bölgesinde bulunan doktor ve eczanelerle olan iletişimi sağlamak, yapılandırmak ve güçlendirmek.

 • İlave olarak, sorumluluk alanındaki riskleri değerlendirmek ve bu hususta yöneticisini zamanında bilgilendirmek.

KİLİT SONUÇLAR - ANA SORUMLULUK ALANLARI:

1. Ürün faydalarını vurgulamak için sağlık mesleği mensuplarına tanıtım yapmak

2. Sorumlu olduğu alanda satışların (IMS), karlılığın, büyümenin ve yürütme KPI'larının elde edilmesi

1. ve 2. Madde Aktivite Listesi

 • Belirlenmiş aylık ve yıllık satış hedeflerini gerçekleştirmek için tanımlı bir plan çerçevesinde düzenli olarak sağlık mesleği mensuplarına ziyaret yapmak.

 • Fiziksel ve Uzaktan ziyaretler de dahil olmak üzere HCP'ler ile atanmış iletişim kanalları planını gerçekleştirin.

 • Sanofi ürünlerinin özelliklerini ve faydalarını sağlık profesyonellerinin ziyaretleri esnasında, pazarlama ve tıbbi stratejiler doğrultusunda SMM'lere anlatmak

3. Rakip faaliyetlerini takip etmek, raporlamak ve pazar payı hedefini gerçekleştimek

4. Belirlenen bölünme ve hedefleme kriterleri doğrultusunda, uygun hedef eczane ve doktorlara uygun sayıda ziyaret yapmak ve bölge yönetim sistemi doğrultusunda bilgilerin zamanında merkeze ulaşmasını sağlamak.

5. Atanmış eczanelerde gıda takviyesi / tıbbi cihaz ürünlerine yönelik ticari pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve yürütme KPI'larını gerçekleştirmek.

6. Sağlık profesyonelleri ile toplantılar düzenlemek, ürünlerle ilgili elektronik bölge yönetim sistemine (ETMS) veri aktarımı yapmak ve gerekli içerikleri hazırlamak

 • Accountability - Tanıtımından sorumlu olduğu ürünlerle ilgili en doğru ve güncel medikal bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi müşteri ihtiyacına yönelik etkin, etik ve yasal mevzuata uygun bir şekilde kullanmak; ürünlerle ilgili her türlü Advers İlaç Etkisi ve teknik şikayeti takip etmek.

7. Bölgesindeki eczanelerde stok ve çıkış takibi yapılmasını sağlamak, verileri düzenli kontrol ederek oluşabilecek fırsatlar ve riskler hakkında bölge müdürünü bilgilendirmek.

8. Bölgesindeki potansiyeli olan kilit hekim ve eczaneler ile etkin ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

9. Masraf bütçesinin etkin kullanımını sağlamak, temsil harcamalarını kontrol etmek ve onay sonrası Bölge Müdürüne göndermek.

10.Sağlık mesleği mensuplarından her türlü Advers İlaç Etkisi bilgisi aldığında Advers İlaç Reaksiyon Formunu hekime veya eczacıya doldurtup formu Farmakovijilans birimine 24 saat içerisinde faks ile yollamak.

11. Günlük faaliyet raporlarını doğru ve düzenli olarak hazırlamak, tüm masrafların raporlanması ve diğer süreçlerde düzenli ve titiz olmak.(Elektronik bölge yönetim sistemini tanımlandığı şekilde uygulamak).

12. İşverenin uygun görerek kendisine vereceği ek görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

BECERİLER, DENEYİMLER & BİLGİ GEREKLİLİKLERİ:

Eğitim Seviyesi: Üniversite mezunu - İşletme, pazarlama, kimya, tıp, eczacılık, veteriner hekimliği, biyoloji vb

Deneyim: İlaç sektöründe 2 – 7 yıl deneyim

Bilgi ve Beceri

 • Ehliyet (Aktif araç kullanan)
 • MS Ofis Programları, IMS programları
 • Sektör bilgisi
 • Satış ve pazarlama bilgisi
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi
 • Ürün bilgisi
 • Temel Finans bilgisi

At Sanofi diversity and inclusion is foundational to how we operate and embedded in our Core Values. We recognize to truly tap into the richness diversity brings we must lead with inclusion and have a workplace where those differences can thrive and be leveraged to empower the lives of our colleagues, patients and customers. We respect and celebrate the diversity of our people, their backgrounds and experiences and provide equal opportunity for all.