Companies you’ll love to work for

Correlation Ventures
174
companies
2,846
Jobs

Nhân Viên Vận Hành Máy (Machine Operator)

Synthorx

Synthorx

This job is no longer accepting applications

See open jobs at Synthorx.
Ho Chi Minh City, Vietnam
Posted on Tuesday, January 30, 2024
Internal Job Description

KEY ACCOUNTABILITIES / NHIỆM VỤ CHÍNH :

Trách nhiệm Tuân thủ qui định

 • Nghiêm túc thực hiện, tuân thủ tuyệt đối các qui định về an toàn tại nơi làm việc. Thực hiện kiểm tra các yếu tố an toàn trước khi vận hành máy, LOTO khi vệ sinh máy
 • Chấp hành nội qui lao động, qui định GMP
 • Tuân thủ các qui định của phân xưởng

Xây dựng tinh thần đồng đội & tác phong làm việc Tinh thần đồng đội

 • Quan hệ đoàn kết nội bộ.
 • Có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân trong công việc
 • Nhẹ nhàng nhắc nhở đồng nghiệp khi phát hiện họ không tuân thủ các qui định của công ty, cùng nhau xây dựng văn hóa “NÓI KHÔNG VỚI BẤT CẨN” tại nơi làm việc

Tác phong làm việc

 • Trung thực, cẩn thận, làm việc có trách nhiệm, biết lắng nghe, quan tâm chân thành đến người khác, tôn trọng mọi người, tích cực hợp tác với đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao
 • Chấp nhận sai sót để có bài học kinh nghiệm trong công việc. Tuyệt đối không dùng hai từ “KHÔNG BIẾT” khi có sự cố liên quan đến bản thân, phải nỗ lực phối hợp với đồng nghiệp và cấp trên để tìm nguyên nhân và khắc phục sai sót
 • Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.
 • Bảo quản máy móc thiết bị, dụng cụ và tài sản tại nơi làm việc có hiệu quả và không bị thất thoát.

Vận hành máy

 • Am hiểu việc vận hành các thiết bị sản xuất tại phân xưởng sau khi được đào tạo
 • Đọc, hiểu rõ & thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn vận hành máy, qui trình vệ sinh máy
 • Vận hành thiết bị sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng.
 • Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của từng chủng loại sản phẩm.
 • Đảm bảo về năng suất, tiến độ, chất lượng của từng loại sản phẩm.
 • Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động.
 • Bố trí, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp khu vực làm việc.
 • Ghi chép hồ sơ lô, sổ giờ máy kịp thời, đầy đủ và chính xác.
 • Khi có sự cố về máy móc, thiết bị, chương trình, … phải báo ngay cho trưởng ca hoặc quản đốc
 • Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xử lý các sự cố máy
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Quyền hạn

 • Có quyền yêu cầu cấp trên cung cấp dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động phù hợp với công việc được giao.
 • Có quyền từ chối các công việc nguy hiểm không đảm bảo an toàn lao động, các công việc trái với quy định của công ty, phân xưởng.

At Sanofi diversity and inclusion is foundational to how we operate and embedded in our Core Values. We recognize to truly tap into the richness diversity brings we must lead with inclusion and have a workplace where those differences can thrive and be leveraged to empower the lives of our colleagues, patients and customers. We respect and celebrate the diversity of our people, their backgrounds and experiences and provide equal opportunity for all.

This job is no longer accepting applications

See open jobs at Synthorx.